Image
Image
WebNewsTeam

WebNewsTeam

Σχεδόν οι μισοί (48%) έμποροι λιανικής πιστεύουν ότι τα μη διαθέσιμα είδη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην εξυπηρέτηση πελατών στο σύγχρονο περιβάλλον λιανικής.

Ένα επιπλέον 48% των εμπόρων βλέπουν τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών στο κατάστημα ως κορυφαία προτεραιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία SML, που παρέχει λύσεις RFID και στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 500 ανώτερα στελέχη εταιρειών ρουχισμού από τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 

Η έκθεση επιχειρεί να αποκαλύψει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με το λιανικό εμπόριο μετά την πανδημία και τις προκύπτουσες αναδυόμενες τάσεις.

Στην έκθεση εξετάζονται οι αρνητικές επιπτώσεις που συνεχίζει να έχει η πανδημία στο λιανικό εμπόριο και το πώς η εκπλήρωση των παραγγελιών και η εμπειρία των πελατών στο κατάστημα έχουν γίνει κορυφαία προτεραιότητα για τη συνέχεια.

Στην πραγματικότητα, το 39% των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού επηρέαζαν άμεσα τις λειτουργίες σε επίπεδο καταστημάτων, με το λιανικό εμπόριο να είναι ένας από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο.

Το 2022 ήταν μια χρονιά προκλήσεων για τον τομέα του λιανικού εμπορίου, με τους οργανισμούς να πρέπει να προσαρμοστούν και να παραμείνουν ευέλικτοι στο εξελισσόμενο τοπίο λιανικής. Για παράδειγμα, οι ασαφείς πληροφορίες αποθέματος και οι συνολικές απαιτήσεις του νέου omnichannel μοντέλου λιανικής έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εμπειρία του πελάτη και στην εκπλήρωση των παραγγελιών.

Η έκθεση υπογραμμίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν από το πολυκαναλικό λιανικό εμπόριο. Οι παραδόσεις κατ' οίκον και το μοντέλο online αγορά - παραλαβή από το κατάστημα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των παραγγελιών των πελατών, δείγματα της νέας πραγματικότητας στο λιανικό εμπόριο, μετά την πανδημία.

Τα ευρήματα εφιστούν την προσοχή στην ανάγκη του κλάδου να επικεντρωθεί στην εισαγωγή μιας απρόσκοπτης omnichannel προσέγγισης, που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών, όπως έχουν διαμορφωθεί.

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Οι καταναλωτές συνέρρεαν για να αγοράσουν αγαθά με δάνεια από υπηρεσίες "Buy Now Pay Later" κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι πάροχοι BNPL άκμασαν μέχρι το 2022, όταν το ενδιαφέρον των επενδυτών μειώθηκε και οι ρυθμιστικές Αρχές έστρεψαν την προσοχή τους στις πρακτικές δανεισμού των παρόχων, οι οποίοι σε κάποιο βαθμό ήταν ανεξέλεγκτοι.

Μια υπηρεσία βραχυπρόθεσμων δανείων BNPL συνήθως προβλέπει αποπληρωμή σε τέσσερις δόσεις, συνήθως με προκαταβολή 25% και τις υπόλοιπες τρεις δόσεις σε διαστήματα δύο εβδομάδων. Όταν ένας δανειολήπτης χάνει την προθεσμία μιας πληρωμής, αρκετοί πάροχοι BNPL χρεώνουν αμοιβή καθυστέρησης.

Οι πάροχοι BNPL συνήθως προσφέρουν την υπηρεσία τους με δύο τρόπους. Ο πρώτος, είναι συνάπτοντας συμβάσεις με online εμπόρους για να ενσωματώσουν τις επιλογές πληρωμής στις σελίδες ολοκλήρωσης αγοράς του εκάστοτε e-shop, ενώ οι έμποροι πληρώνουν μια αμοιβή στους παρόχους για την υπηρεσία.

Σύμφωνα με το δεύτερο μοντέλο, οι καταναλωτές συμπληρώνουν μια αίτηση πίστωσης με τον πάροχο BNPL. Μόλις εγκριθεί, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε ένα εικονικό εμπορικό κέντρο συνεργαζόμενων καταστημάτων. Επίσης, ορισμένοι πάροχοι εκδίδουν κάρτες στους καταναλωτές, για να τις χρησιμοποιήσουν και σε φυσικά καταστήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι έμποροι λαμβάνουν εξ ολοκλήρου το ποσό κατα την πληρωμή στο ταμείο.

Ο πληθωρισμός πιέζει τους παρόχους BNPL Οι πάροχοι BNPL δανείζονται τα χρήματα που δανείζουν στους καταναλωτές και ο πληθωρισμός έχει προκαλέσει αύξηση του κόστους δανεισμού. Οι εταιρείες BNPL, επίσης, αύξησαν τον αριθμό των αγορών που εξυπηρέτησαν μεταξύ 2019 και 2021 και προσέλαβαν περισσότερους υπαλλήλους.

Τώρα, καθώς οι απώλειές τους αυξάνονται, παρά τους περισσότερους πελάτες και τα υψηλότερα έσοδα, απολύουν εργαζομένους και μειώνουν λειτουργικά και άλλα κόστη. Οι εισηγμένες εταιρείες έχουν δει τις τιμές των μετοχών τους να πέφτουν κατακόρυφα, ενώ οι ιδιωτικές έχουν μειώσει τις αποτιμήσεις τους.

Παρά τα προβλήματα, οι υπηρεσίες BNPL παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλείς και αναμένεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών Worldpay, οι υπηρεσίες BNPL θα φτάσουν περίπου στα 438 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 5,3% της παγκόσμιας αξίας συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου έως το 2025, από 2,9% ή 157 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2021.

Τα οικονομικά προβλήματα των καταναλωτών

Τα ποσοστά ασυνέπειας σε υπηρεσίες BNPL ξεπερνούν αυτά των πιστωτικών καρτών, κυρίως επειδή τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά έχουν σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες BNPL, σύμφωνα με έρευνα του Financial Health Network που έγινε στα τέλη του 2021.

Ο κλάδος των BNPL είναι λιγότερο διαφανής από τα παλαιού τύπου πιστωτικά προϊόντα, λόγω των λίγων δημόσιων δεδομένων και της έλλειψης αναφορών αποπληρωμής στις πιστωτικές υπηρεσίες. Αυτό επιδεινώνει τον κίνδυνο υπερχρέωσης των καταναλωτών από διαφορετικούς δανειστές.

Τον Δεκέμβριο του 2021, το Consumer Financial Protection Bureau, μια υπηρεσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την οικονομική προστασία των καταναλωτών, ζήτησε δεδομένα από πέντε εταιρείες που προσφέρουν δάνεια BNPL στις ΗΠΑ, την Affirm, την Afterpay, την Klarna, την PayPal και τη Zip. Αυτές οι εταιρείες προσέφεραν δάνεια 24,2 δισ. δολαρίων το 2021 στις ΗΠΑ, σχεδόν τριπλάσια από τα 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προσφέρει το 2020.

Με δεδομένη τη γιγάντωση αυτής τής αγοράς, το Consumer Financial Protection Bureau ανακοίνωσε σχέδια για τη ρύθμιση των δανειστών από υπηρεσίες BNPL στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρότυπο των εκδοτών πιστωτικών καρτών.

Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ρυθμίσει τον τομέα μέσω της δικής της Αρχής, Financial Conduct Authority, εστιάζοντας στην παραπλανητική διαφήμιση από τους δανειστές BNPL. Η Αυστραλία εξετάζει επίσης αυστηρότερους κανονισμούς.

 

Εικόνα: Vardan Papikyan, Unsplash
   

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Ενώ το 65% των ευρωπαίων ηγετών επιχειρήσεων συμφωνεί ότι αντιμετωπίζει το πιο απαιτητικό περιβάλλον διαχρονικά, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (77%) είναι πεπεισμένο για την ικανότητα των οργανισμών τους να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους εν μέσω οικονομικής ύφεσης, σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture.

Συγκεκριμένα, βάσει της μελέτης «Accelerating Europes path to reinvention», το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος είναι η κορυφαία πρόκληση που επηρεάζει τα περιθώρια κέρδους για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως σημείωσε το 19% των ερωτηθέντων, με δεύτερη τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (14%).

Παρά τις προκλήσεις αυτές, το 81% των ευρωπαίων ηγετών επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τα μελλοντικά αναπτυξιακά τους πλάνα, έχοντας μάλιστα ήδη ξεπεράσει την πανδημία.

Η μελέτη ανακοινώθηκε στην ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός και αναλύει τα πιεστικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην Ευρώπη, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους καθώς και τους τρόπους επανεφεύρεσής τους προκειμένου να προσαρμόζονται συνεχώς σε ένα ασταθές περιβάλλον, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους, επιταχύνοντας την ανάπτυξη και βελτιώνοντας την κερδοφορία τους.

Η Ευρώπη υστερεί στην ανάπτυξη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ παρουσιάζει έλλειμμα στις τεχνολογικές επενδύσεις

Η μελέτη, η οποία αναλύει τις οικονομικές επιδόσεις ~3.000 εταιρειών παγκοσμίως, διαπίστωσε ότι ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες σημειώνουν ισχυρή κερδοφορία, υστερούν στην αύξηση των εσόδων τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία.

Για την καλύτερη κατανόηση της θέσης των ευρωπαϊκών εταιρειών, η μελέτη εξετάζει επίσης την απόδοσή τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εταιρείες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία σε έξι τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα και λειτουργίες, πωλήσεις και πελάτες, ρευστότητα και κόστος, ταλέντο, τεχνολογία και βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, το ταλέντο και τη ρευστότητα και τη διαχείριση κόστους. Ωστόσο, υστερούν σημαντικά όσον αφορά την αύξηση των πωλήσεών τους και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση των εσόδων τους.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να καινοτομήσουν αξιοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες και να στραφούν σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνολογία σε σύγκριση με εταιρείες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.

Πρωτοφανείς καταστάσεις απαιτούν διαφορετική προσέγγιση

Σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν οικοδομήσει εξαιρετική ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, οφείλουν τώρα να επανεφευρεθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Η μελέτη προτείνει επίσης συγκεκριμένα στρατηγικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες για να ξεκινήσουν την επανεφεύρεσή τους, εστιάζοντας στα δυνατά τους σημεία σε επίπεδο βιωσιμότητας και ταλέντου και αντιμετωπίζοντας παράλληλα το έλλειμμα σε επίπεδο τεχνολογίας και αναγκών των πελατών τους.

Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν:

 

  • Άμεση ανάπτυξη του ψηφιακού πυρήνα που θα επιτρέπει την επανεφεύρεση του επιχειρηματικού μοντέλου: Ακολουθήστε έναν συνεχή, χρονικά συμπιεσμένο και κλιμακούμενο μετασχηματισμό, που συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής αξιοποιώντας cloud, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών, καινοτομιών και λύσεων σε όλη την επιχείρηση. Αυτή είναι μια διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας επανεφεύρεσης, μέσω προγραμμάτων μετασχηματισμού που πρακτικά αυτοχρηματοδοτούνται μέσω της αξίας που δημιουργούν.

 

  • Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης: Ενεργοποιήστε όλα τα οικοσυστήματα για την επικέντρωση της Ευρώπης γύρω από τα θέματα μηδενικών εκπομπών ρύπων και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αλλά ως μακροπρόθεσμη λύση για τη μείωση των εκπομπών και του κόστους.

 

  • Ευθυγράμμιση με τις νέες ανάγκες των πελατών: Αξιοποιείστε ανθρώπινη και τεχνητή νοημοσύνη για να κατανοήσετε τους πελάτες και τα κίνητρά τους με ολιστικό και δυναμικό τρόπο. Δώστε απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους αντικαθιστώντας τις ‘one-size-fits-all’ προσεγγίσεις με πιο εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, εκτεταμένες συνεργασίες και αναθεωρήστε το ταλέντο, την τεχνολογία και τις διαδικασίες για να ενισχύσετε την αξία και την αφοσίωσή τους.

 

  • Η στρατηγική ταλέντου στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής: Τοποθετήστε τους εργαζομένους στο επίκεντρο της επανεφεύρεσης της επιχείρησης και ορίστε τους επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων ως καταλύτες αλλαγής. Αναπτύξτε ισχυρές συνδέσεις και συνεργασία σε ολόκληρη τη διοικητική ομάδα και ενώστε όλους τους εργαζομένους στο ταξίδι της επανεφεύρεσης, δημιουργώντας νέους τρόπους εργασίας. Αποκτήστε πρόσβαση και αναπτύξτε ταλέντα με καινοτόμους τρόπους, αξιοποιώντας τεχνολογία και δεδομένα που προσφέρουν μια βαθιά, λεπτομερή κατανόηση των αναγκών σε δεξιότητες τρέχουσας και επόμενης γενιάς. Αναπτύξτε μια κουλτούρα συμπερίληψης σε ολόκληρο τον οργανισμό, έτσι ώστε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως επιπέδου να συνεισφέρουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, έχοντας ισχυρή αίσθηση του ανήκειν και του σκοπού.

 

Η μελέτη «Accelerating Europes path to reinvention» είναι διαθέσιμη και στο Accenture Foresight, μια νέα εφαρμογή thought leadership, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση http://www.accenture.com/foresight

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Το 2022 ήταν μια μεταβατική χρονιά. Ευτυχώς, μεγάλο μέρος του κόσμου άφησε πίσω του μήνες εγκλεισμού και κατευθύνθηκε, με αργά αλλά σταθερά βήματα, προς μια εξελισσόμενη νέα κανονικότητα. Από την αποκλειστικά εξ αποστάσεως εργασία οδηγηθήκαμε σε υβριδικά μοντέλα και από μια ραγδαία οικονομική ανάπτυξη σε μια σημαντική βραχυπρόθεσμη οικονομική αβεβαιότητα, ενώ η μετάβαση από τις πληρωμές με μετρητά στις ψηφιακές συνεχίζεται παγκοσμίως.

Βρισκόμαστε ήδη στο 2023 και παρακάτω ακολουθούν οι πέντε τάσεις που ξεχωρίζουν στο τοπίο των πληρωμών.


 
1. Το ταξίδι για δουλειά και αναψυχή επιστρέφει ενισχύοντας τις δαπάνες λιανικής
Το 2022 τα ταξίδια παγκοσμίως ανέκαμψαν, χάρη στο άνοιγμα των συνόρων που απελευθέρωσε τη ζήτηση. Πρόσφατη έρευνα της Visa κατέγραψε μια ευρεία αύξηση, του μέσου ποσού που δαπανάται ανά ταξιδιώτη στο εξωτερικό μεταξύ Ιουνίου - Αυγούστου  2022, τόσο στις δαπάνες λιανικής, όσο και στις «παραδοσιακές ταξιδιωτικές» όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και διασκέδαση. Ωστόσο, η αύξηση τόσο των διασυνοριακών δαπανών λιανικής, όσο και των άλλων ταξιδιωτικών δαπανών εξομαλύνθηκε.

Με τα επαγγελματικά ταξίδια να έχουν ξεκινήσει, τουρίστες επωφελούνται από ταξιδιωτικές προσφορές σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς πληρώνοντας λιγότερα  για τη διαμονή τους σε επτά από τις δέκα πόλεις – επαγγελματικούς προορισμούς παγκοσμίως, σε σχέση με το 2019.  Τα στοιχεία της Visa δείχνουν ότι οι αγορές από ξένους τουρίστες είχαν ανακάμψει πλήρως στο 63% των 500 κορυφαίων προορισμών με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πριν από την πανδημία – αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί το 2023.
 
2. Οι καταναλωτές επιλέγουν συνειδητά βιώσιμες συμπεριφορές   
Ενώ φέτος θα δούμε περισσότερα άτομα να ταξιδεύουν για δουλειά, αναψυχή και όχι μόνο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες  για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή σε σχέση με το πώς καταναλώνουν και συμπεριφέρονται στο ταξίδι.

Πρόσφατη μελέτη των Skift και McKinsey, έδειξε ότι το 40% των ταξιδιωτών, παγκοσμίως, ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν τουλάχιστον 2% περισσότερο για αεροπορικά εισιτήρια ουδέτερου άνθρακα.

Έως τώρα, τα ίδια δεδομένα, δείχνουν ότι μόλις το 14% των ταξιδιωτών το έπραξαν τελικά. Το 2023 αναμένουμε ότι περισσότεροι καταναλωτές θα κάνουν πράξη τα λόγια τους καθώς ένας μεγαλύτερος αριθμός επιλογών θα είναι διαθέσιμος. Προσφορές όπως το πακέτο Visa Eco Benefits και η συνεργασία με την Ecolytiq παρέχουν στους καταναλωτές πρόσβαση σε προνόμια και πληροφορίες για την κλιματική ευαισθητοποίηση και υπολογισμούς του αποτυπώματος άνθρακα.
 
Το επανεμπόριο κερδίζει περισσότερο έδαφος, με το 69% των καταναλωτών που συμμετείχαν σε πρόσφατη έρευνα της Visa να δηλώνει πως θα διάλεγε εμπόρους με βάση τις δραστηριότητες αυτές. Φέτος, περιμένουμε περισσότερα προγράμματα ανταμοιβής και εργαλεία για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν βιώσιμες επιλογές.
 
Η ευκολία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, ώστε οι καταναλωτές να πραγματοποιούν βιώσιμες επιλογές, καθημερινά. Η δυνατότητα πληρωμής για τη δημόσια συγκοινωνία με τη χρήση ανέπαφης πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή συσκευής με δυνατότητα πληρωμής, σημαίνει ότι οι επιβάτες δεν θα χρειάζεται πλέον να δεσμεύουν χρήματα στις κάρτες συγκοινωνίας, να αγοράζουν εισιτήριο ή να ψάχνουν για μετρητά όταν αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ αντί να οδηγήσουν. 

Η δεύτερη έρευνα Future of Urban Mobility της Visa διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες, σε ποσοστό 91%, αναμένουν πως οι ανέπαφες πληρωμές θα αποτελέσουν τον νέο τρόπο πληρωμής στα ΜΜΜ. Στο δίκτυο της Visa  το ένα δισεκατομμύριο ανέπαφων συναλλαγών σε δίκτυα μεταφορών παγκοσμίως ξεπεράστηκε μέσα σε μόλις δέκα μήνες το 2022, χωρίς να υπάρχουν σημάδια επιβράδυνσης.
 
3. Το Β2Β γίνεται 3.0
Η καινοτομία στον κλάδο πληρωμών B2B θα δημιουργήσει ένα άλλο κύμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Από 2023 και μετά, θα δούμε μια έκδοση 3.0 των B2B πληρωμών. Αναμένεται αύξηση στις B2B πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς η προτίμηση των επιχειρήσεων να πληρώνουν και να πληρώνονται μέσω τηλεφώνου μεγαλώνει, ενώ η ψηφιοποίηση πληρωμών B2B θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου B2B.

Περισσότερες επιχειρήσεις B2B από ποτέ παρέχουν τώρα διαδικτυακές πληρωμές και το 80% των συναλλαγών B2B αναμένεται να είναι ψηφιακές έως το 2025. Παράλληλα, όλο και περισσότερες κυβερνήσεις σημειώνουν πρόοδο στην ψηφιοποίηση πληρωμών. Η ατμομηχανή της καινοτομίας θα συνεχίσει καθώς το οικοσύστημα παρέχει περισσότερες δυνατότητες και λειτουργίες για τον εξορθολογισμό των πληρωμών και των λειτουργιών των επιχειρήσεων.
 
4. Η αστάθεια στα κρυπτονομίσματα δημιουργεί νέες ευκαιρίες
Οι αγορές κρυπτονομισμάτων ήταν ασταθείς το περασμένο έτος. Ενώ το μέλλον μένει να αποκαλυφθεί, αναμένουμε πως κάποιες λιγότερο ανθεκτικές ιδέες θα περιθωριοποιηθούν, ενώ άλλες που επικεντρώνονται στην υιοθέτηση μιας μετρημένης, συμβατής προσέγγισης στη νέα τεχνολογική ανάπτυξη θα συνεχίσουν να δημιουργούν ουσιαστικές λύσεις web3.
 
Στο άμεσο μέλλον, βλέπουμε να επικεντρώνονται συνεχώς οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες, τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι fintechs σε προγραμματιζόμενο χρήμα και πληρωμές – είτε πρόκειται για CBDC, για stablecoins ή για άλλες μορφές tokenized χρήματος.

Στο κοντινό μέλλον, περιπτώσεις πληρωμών μέσω web3, θα περιλαμβάνουν μισθοδοσίες, μικροπληρωμές και διασυνοριακές πληρωμές. Τέλος, εταιρείες αξιοποιούν τη τεχνολογία NFT για να δημιουργήσουν νέες ψηφιακές εμπειρίες.
 
5. Η απάτη προσαρμόζεται σε έναν «υβριδικό» κόσμο
Όλο και περισσότεροι υιοθετούν έναν «υβριδικό» τρόπο εργασίας και οι απατεώνες ακολουθούν την τάση προσαρμόζοντας τις τακτικές τους. Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες πληρώνουν καθοδόν, οι απατεώνες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Με τα ταξίδια να επιστρέφουν, πιθανότατα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αύξηση της διασυνοριακής απάτης. 

Ίσως η πιο πρόσφατη απειλή που αναδύεται είναι αυτή των «ταυτοτήτων σύνθεσης» — όταν οι απατεώνες συναρμολογούν ένα καθαρό νέο πρόσωπο από θραύσματα στοιχείων ταυτότητας. Αναμένουμε ότι οι  μικρές επιχειρήσεις θα  συνεχίσουν να αποτελούν στόχο, καθώς συχνά δεν έχουν τους πόρους ή την τεχνογνωσία για να δώσουν προτεραιότητα στα εργαλεία ασφαλείας και άλλα μέτρα ασφαλείας. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Visa διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς (58%) ταξιδιώτες ανέφεραν ότι ανησυχούν για την πιθανότητα απάτης στις πιστωτικές ή χρεωστικές τους κάρτες ενώ ταξιδεύουν1.
 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη θα παραμείνουν κρίσιμα ζητήματα. Οι επαληθεύσεις ταυτότητας επόμενης γενιάς στην προστασία των χρηστών, όπως το EMV 3D Secure (EMV 3DS), συμβάλλουν στο να γίνει το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο ασφαλές σε πραγματικό χρόνο. Οι μέθοδοι και οι λύσεις ψηφιακής πληρωμής, θα συνεχίσουν να διευκολύνουν και να καθιστούν πιο ασφαλή τα πάντα, ενώ οι επιχειρήσεις θα συνειδητοποιήσουν καλύτερα τη σημασία της επένδυσης σε εργαλεία ασφάλειας για την πρόληψη της απάτης και σε ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων μιας παραβίασης.
 
Ένας κόσμος σε μετάβαση
 
Παρότι η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βρίσκεται σε εξέλιξη πολλοί εξακολουθούν να μένουν εκτός. Ανάμεσά τους το 29% των ενηλίκων στον αναπτυσσόμενο κόσμο, που βρίσκεται εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος και το 43% των ενηλίκων στις αναδυόμενες οικονομίες, που βασίζεται αποκλειστικά σε μετρητά.

Με το 70% της νέας αξίας που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία να βασίζεται στα κέρδη παραγωγικότητας από την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν.

Εικόνα: Clay Banks, Unsplash

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Ψηφιακή διάσταση δίνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην επενδυτική τους ατζέντα για την επόμενη τριετία. Τουλάχιστον το 60% των εταιρειών στην Ελλάδα θα διαθέσει πάνω από το ήμισυ του επενδυτικού του προϋπολογισμού σε δράσεις για την ψηφιακή του ενδυνάμωση.

Τα cloud services (26%), οι εφαρμογές διοικητικής υποστήριξης (23%) και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και data analytics (19%) είναι οι τρεις πιο δημοφιλείς τεχνολογίες αιχμής, στις οποίες σκοπεύει να επενδύσει η επιχειρηματική κοινότητα μέσα στην επόμενη τριετία. Το Internet of Things (12%), οι εφαρμογές γραφείου (11%) και οι εφαρμογές e-commerce (8%) θα συγκεντρώσουν, επίσης, το επενδυτικό ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων την επόμενη τριετία.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις σκοπεύουν να επιμείνουν ψηφιακά και για τα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας, ελέω πανδημίας, επικέντρωσαν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον και πάλι στην ψηφιοποίηση. Και αυτό γιατί ακόμη και σήμερα, μόλις το 41% θεωρεί ότι ο βαθμός της ψηφιακής του ωριμότητας είναι «ικανοποιητικός».

Αν και δηλώνουν αποφασισμένες να επενδύσουν ψηφιακά και τα επόμενα χρόνια, ο δρόμος προς ένα πιο ψηφιακό μέλλον δεν είναι ανθόσπαρτος. Οι ίδιες οι εταιρείες θεωρούν ότι η κυβερνοασφάλεια (23%) και η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων (30%) είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που χρειάζεται να υπερκεραστούν.

Ειδικά η έλλειψη εξειδικευμένου στην τεχνολογία εργατικού δυναμικού αποτελεί μια παράμετρο ικανή να δυναμιτίσει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν το 75% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ως τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους τα επόμενα χρόνια.

 

Δείτε περισσότερα στο moved.gr

 

Εικόνα: Brett Sayles, Pexels

 

Photo by Brett Sayles from Pexels: https://www.pexels.com/photo/server-racks-on-data-center-5480781/

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι την παράδοση αγαθών στον τελικό καταναλωτή, η τρέχουσα πανδημία έχει επηρεάσει κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σήμερα, οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δοκιμάζουν την εμπορική, λειτουργική, οικονομική και οργανωτική τους ανθεκτικότητα, και αυτό το γεγονός έχει αποκαλύψει τεράστια τρωτά σημεία και κενά, όσον αφορά στην ετοιμότητά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ρίχνουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού σήμερα, μαζί με τα μέτρα που οι κορυφαίες εταιρείες εφαρμόζουν γρήγορα, για να συμβάλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητάς τους.

1. Συνεχιζόμενα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

Δεν είναι μυστικό ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι τελικοί καταναλωτές εξακολουθούν να βιώνουν τις επιπτώσεις της αστάθειας της πανδημίας COVID-19 στις λειτουργίες logistics. Μεγάλα λιμάνια και αεροδρόμια ανα τον κόσμο παραμένουν κλειστά, κυρίως στην Κίνα, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορίζοντας έτσι τη ροή καταναλωτικών αγαθών σε βασικές αγορές όπως η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη και η Νοτιοανατολική Ασία

Λόγω των τεράστιων διαταραχών στα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα, τα εμπορεύματα συσσωρεύονται σε αποθηκευτικούς χώρους, τα πλοία εκτρέπονται ή καθυστερούν να φτάσουν σε σημαντικούς κόμβους διαμετακόμισης, οι παγκόσμιες εμπορικές ροές είναι περιορισμένες και οι εταιρείες δεν μπορούν να εισάγουν προϊόντα και να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Οι περιορισμοί στη διακίνηση αγαθών στις παραπάνω περιοχές είχαν σημαντική επίδραση στις εορταστικές περιόδους τον Δεκέμβριο του 2021 και του 2022.

Τα προβλήματα σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να διαρκέσουν και φέτος, καθιστώντας δύσκολο για πολλές επιχειρήσεις να προγραμματίσουν το μέλλον. Ακόμα κι αν υπάρξει ομαλοποίηση και η θαλάσσια και αεροπορική πρόσβαση επανέλθει στα επίπεδα πριν από την πανδημία, πιθανότατα θα χρειαστεί ακόμα λίγος χρόνος για να επανέλθει η κατάσταση στην κανονική της ροή. Στο μεταξύ, για τους καταναλωτές προβλέπονται υψηλότερες τιμές (λόγω της μετακύλισης των μεγαλύτερων εξόδων μεταφοράς σε αυτούς) και μεγαλύτεροι χρόνοι ανεφοδιασμού.

Ως εκ τούτου, οι πελάτες θα πρέπει να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους, καθώς τα προϊόντα που ζητούν ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις λόγω της υψηλής ζήτησης. Για να μειωθεί η εξάρτηση από τις περιφερειακές και παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ηγέτες επιχειρήσεων και κυβερνήσεων συνεργάζονται για να σχεδιάσουν πολιτικές και προγράμματα που ενισχύουν την ικανότητα των αντίστοιχων εθνών τους να αντέχουν τους κραδασμούς και να βελτιώνουν τις εγχώριες δυνατότητές τους.

Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να επανεξετάσουν τις τρέχουσες διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού τους, να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποθεμάτων πιο κοντά στους καταναλωτές τους και να ανακαλύψουν πώς να βελτιώσουν τις παραδόσεις last-mile και τις επιστροφές.

2. Μεγάλοι χρόνοι παράδοσης πρώτων υλών & καθυστερήσεις παραγωγής

Η κρίση που έφερε η πανδημία αύξησε την έμφαση που δίνεται στην εξέταση και την εξέλιξη των αλυσίδων εφοδιασμού και η βιομηχανία στο σύνολό της αξιολογεί και αναπτύσσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές για να προετοιμάσει το δρόμο για μια τη νέα κανονικότητα, μετά την πανδημία.

Καθώς οι κατασκευαστές θεωρούν όλο και περισσότερο τον κίνδυνο ως κεντρικό παράγοντα λήψης αποφάσεων, η πρακτική της αποθήκευσης με πλεονάζον απόθεμα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος αγοράς, γίνεται σταδιακά παρελθόν.

Σε όλα τα προϊόντα και τις αγορές, οι τυπικοί χρόνοι παράδοσης πρώτων υλών από τους προμηθευτές εξακολουθούν να είναι 85% μεγαλύτεροι από ό,τι πριν από την πανδημία. Αρκετοί τομείς στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημάδια σταθερότητας, αλλά οι χρόνοι παράδοσης στους τομείς της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας εξακολουθούν να αυξάνονται κατά πάνω από 150% από την εποχή πριν από την πανδημία.

Η ισχυρή ζήτηση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παραμένει, καθώς οι πάροχοι επενδύουν στην ενίσχυση και την ανθεκτικότητα του δικτύου, την ετοιμότητα για καταστροφές, τη βιώσιμη ενέργεια και τις υποδομές που θα φιλοξενήσουν τον αυξανόμενο αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων (EVs)

3. Αύξηση των ναύλων και του κόστους εμπορευμάτων

Τα έξοδα μεταφοράς αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια και η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ευθύνεται εν μέρει για την πρόσφατη αστάθεια στις τιμές των καυσίμων. Ως αποτέλεσμα ζητημάτων χωρητικότητας, αρκετές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς με φορτηγά αυτοκίνητα αναμένουν ότι τα ποσοστά των ετήσιων συμβολαίων θα αυξηθούν κατά 2 φορές φέτος. Οι τιμές για τα πάντα αυξάνονται σταθερά: από την παράδοση δεμάτων, τις εμπορευματικές μεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την αποθήκευση.

Αν και πολλοί μεγάλοι έμποροι έχουν πολυετείς συμφωνίες με διάφορους μεταφορείς, οι ετήσιες διαπραγματεύσεις είναι ο κανόνας για τις περισσότερες συμφωνίες.

Η έλλειψη οδηγών βαρέων φορτηγών οχημάτων είναι ένα άλλο πρόβλημα στην Ευρώπη, αφού υπάρχει έλλειψη περίπου 400.000 εργαζομένων στον κλάδο. Στις ΗΠΑ, οι αυξανόμενες δαπάνες μεταφοράς εμπορευμάτων και οι υψηλότερες τιμές εισροών για τις εταιρείες logistics οδήγησαν σε αύξηση 23% στο κόστος των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.

Τα λειτουργικά έξοδα της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αυξηθεί κατά δισεκατομμύρια δολάρια λόγω του αυξανόμενου κόστους ανά εμπορευματοκιβώτιο αποστολής και του αυξανόμενου όγκου εμπορευματοκιβωτίων. Η ουσία είναι ότι οι τιμές των διαφόρων μορφών μεταφοράς αυξάνονται απαρέγκλιτα σε όλο τον κόσμο.

Δείτε εδώ το πλήρες άρθρο για να ανακαλύψετε όλες τις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Το Parcel Monitor είναι μια κοινότητα που ξεκίνησε από λάτρεις των e-commerce logistics στο Parcel Perform. Στόχος τους είναι να εμπνεύσουν το οικοσύστημα logistics του ηλεκτρονικού εμπορίου, για να δημιουργήσουν μια καλύτερη εμπειρία παράδοσης για όλους.

Προσφέρει δωρεάν παρακολούθηση δεμάτων σε 900+ μεταφορείς παγκοσμίως σε μια ενιαία πλατφόρμα. Αξιοποιώντας τα δεδομένα του και την τεχνολογία, καταγράφει τις τάσεις των καταναλωτών, δίνει πολύτιμα στοιχεία στην αγορά και ενθαρρύνει τις συνεργασίες σε όλο τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Η Amazon κατέληξε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σειρά από διερευνήσεις εις βάρος της και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει πρόστιμο ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η Amazon βρισκόταν υπό διερεύνηση από αρκετές ρυθμιστικές Αρχές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στα τέλη του 2021 επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο ύψους 1,13 δισ. ευρώ από την ιταλική εποπτική Αρχή για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

 

Η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γλυτώσει την Amazon από πρόστιμο ύψους 10% του παγκόσμιου τζίρου της.

Με τη συμφωνία τίθεται τέλος σε τρεις έρευνες που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώτη εκ των οποίων είχε εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων συνεργαζόμενων εμπόρων της Amazon, με σκοπό να ωφελήσει τα δικά της προϊόντα. Η εταιρεία έχει υποσχεθεί να μην συλλέγει πλέον αυτές τις πληροφορίες από συνεργάτες.

Επίσης, υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με το ότι η Amazon ευνοούσε τους πωλητές που χρησιμοποιούν την επιλογή παράδοσης που παρέχει η ίδια, "Fulfillment By Amazon" (FBA) στο κουμπί αγοράς Buy Box, ενώ το συγκεκριμένο κουτί είναι ένας σημαντικός μοχλός των πωλήσεων. Τώρα, η Amazon υπόσχεται να δημιουργήσει ένα δεύτερο Buy Box για ένα ανταγωνιστικό προϊόν, εάν διαφέρει ουσιαστικά σε τιμή και παράδοση από το πρώτο.

Τέλος, η Amazon βρέθηκε υπό διερεύνηση επειδή δεν επέτρεψε στους πωλητές της Amazon Prime υπηρεσίας να επιλέξουν τις δικές τους υπηρεσίες logistics και αποστολής. Η εταιρεία υποσχέθηκε ότι οι πωλητές μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι έναν πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης και παράδοσης προϊόντων.

Η συμφωνία για το δεύτερο Buy Box και την υπηρεσία Prime έχει διάρκεια επτά χρόνια, ενώ οι άλλες δεσμεύσεις της εταιρείας πέντε χρόνια. Η Amazon θα εποπτεύεται από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με την ΕΕ και εάν δε συμμορφωθεί, μπορεί και πάλι να της επιβληθεί πρόστιμο 10% του τζίρου της.

 

Πηγή: ecommercenews.eu

 

Εικόνα: Bryan Angelo, Unsplash

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 01:00

Ο Όμιλος Olympia επενδύει στη BOX NOW

Μια νέα επένδυση στην αγορά του logistics & last mile ανακοίνωσε ο Όμιλος Olympia, μέσω του επενδυτικού βραχίονα PCP, στηρίζοντας το πλάνο της BOX NOW Group για τη δημιουργία του μεγαλύτερου δικτύου Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων (lockers) στην ΝΑ Ευρώπη, μέσω της επέκτασης της εταιρείας σε αγορές επιπλέον της Ελλάδας, της Κροατίας και της Βουλγαρίας, όπου ήδη διατηρεί παρουσία. Έτσι, η PCP αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στο BOX NOW Group, ενώ η EMMA Capital παραμένει ισχυρός πλειοψηφικός μέτοχος.

Στόχος της Olympia είναι, σε συνεργασία με την EMMA Capital Group και μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει η BOX NOW, να συμβάλλει στην προώθηση ενός νέου μοντέλου στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου που αξιοποιεί σύγχρονες πλατφόρμες logistics, ώστε να ενδυναμώσει τον τελικό χρήστη με νέες επιλογές για καλύτερες και ταχύτερες παραδόσεις, σε χρόνο και τόπο που διευκολύνει και ταιριάζει με τον τρόπο ζωής του.

Η BOX NOW είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία που αναβαθμίζει την εμπειρία του καταναλωτή στο last mile, προσφέροντας σύγχρονες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες παράδοσης και αποστολής δεμάτων.

Διαθέτοντας αυτή τη στιγμή ένα πανελλαδικό δίκτυο από 1.200 Lockers, έχοντας εξυπηρετήσει ήδη 200.000 πελάτες στη χώρα μας, με ένα ευρύ δίκτυο 400 συνεργαζόμενων e-shops, η BOX NOW είναι μια καινοτόμος και φιλική προς το περιβάλλον εταιρεία, που εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση 24/7 σε Αυτόματα Μηχανήματα Παραλαβής Δεμάτων, σε συνδυασμό με δυνατότητες αντικαταβολής με χρήση χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας και με 99% δυνατότητα παράδοσης δεμάτων την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

«Επενδύσαμε στην BOX NOW γιατί προσφέρει μια μοναδική στην αγορά υπηρεσία που αλλάζει δραστικά την eCommerce εμπειρία, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και ευελιξία στις παραδόσεις που αναζητά ο σύγχρονος καταναλωτής. Με ισχυρό DNA στην αγορά της λιανικής και του ηλεκτρονικού εμπορίου, στον Όμιλο Olympia αναζητούμε συνεργασίες με καινοτόμες πλατφόρμες, όπως η BOX NOW, που θέτουν στο επίκεντρο την εξαιρετική εμπειρία πελάτη και αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά. Πιστεύουμε στο μοντέλο και στην ταλαντούχα ομάδα της BOX NOW και στηρίζουμε το όραμά τους για ένα νέο μοντέλο υπηρεσιών last mile φτιαγμένο για την νέα εποχή του retail & eCommerce», δήλωσε ο Ρόμπυ Μπουρλάς, εκ μέρους της PCP και της Olympia Group.

Από την πλευρά του, ο Tomas Kocka, (Partner της EMMA Capital) ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τον Όμιλο Olympia στον Όμιλο BOX NOW, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Emma Capital για να αναπτύξουμε περισσότερο την υπηρεσία μας και στις τρεις χώρες. Στόχος μας είναι να χτίσουμε το μεγαλύτερο δίκτυο θυρίδων, διαθέσιμο στην αγορά του retail και ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και στις εταιρείες ταχυμεταφορών. Ανυπομονούμε να χρησιμοποιήσουμε την εκτενή εμπειρία των νέων μας μετόχων στο χώρο της λιανικής, στην περαιτέρω στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου».

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Σύμφωνα με έρευνα του pricefox.gr που βασίζεται σε στοιχεία της Focus Bari, οι Έλληνες καταναλωτές αύξησαν το μέσο όρο χρημάτων που ξόδεψαν για online αγορές, από 806 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε 869 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Μετά από την αύξηση των online αγορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι Έλληνες φαίνεται ότι παρέμειναν εξοικειωμένοι με το e-commerce και μάλιστα αύξησαν το μέσο όρο των χρημάτων που ξοδεύουν.

Οι άντρες συνεχίζουν να ξοδεύουν περισσότερα από τις γυναίκες, καθώς κατά μέσο όρο στο εξάμηνο οι ηλεκτρονικές αγορές τους κινήθηκαν στα €933, με το αντίστοιχο ποσό για τις γυναίκες να κυμαίνεται στα €811.

Όσον αφορά στις ηλικιακές ομάδες, οι γυναίκες και άνδρες ηλικίας 25-34 ετών ξοδεύουν με διαφορά το μεγαλύτερο ποσό (1.031 ευρώ από 859 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021) ενώ ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις διαδικτυακές αγορές είναι και άτομα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, μεταξύ 55 και 64 ετών, που δαπανούν 949 ευρώ από 622 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ως προς τις γεωγραφικές περιοχές, οι κάτοικοι της Αθήνας δαπάνησαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 γύρω στα 1.065 ευρώ, της Θεσσαλονίκης 866 ευρώ ενώ τα ποσά είναι μικρότερα στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας (736 ευρώ μέσο όρος).

Ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρονικά είδη, καλλυντικά και ηλεκτρικές συσκευές, παραμένουν οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες ειδών. Ωστόσο, σε σύγκριση με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2021, παρατηρείται μικρή πτώση στις online αγορές των συγκεκριμένων ειδών, καθώς οι καταναλωτές φαίνεται πως προτιμούν να κάνουν αυτές τις αγορές στα φυσικά καταστήματα μετά τους περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας.

Πάντως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και οι ηλεκτρονικές αγορές ήταν πολύ ψηλά στους λόγους χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συγκεκριμένα ο 3ος επικρατέστερος, αυτό άλλαξε το 1ο εξάμηνο του 2022.

 

Πλέον, οι ηλεκτρονικές αγορές καταλαμβάνουν την 5η θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών λόγων χρήσης του Διαδικτύου από τους πολίτες. Τα κοινωνικά δίκτυα, η αναζήτηση πληροφοριών και το email αποτελούν, πλέον, τους τρεις πρώτους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες χρησιμοποιούν το Internet.

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 13:02

Από την ΕΛΕΔ το νέο happiness.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου ολοκλήρωσε με επιτυχία το σχεδιασμό και την κατασκευή του νέου site της Happiness - Event Marketing Agency.

Η εταιρία Happiness, με εμπειρία πάνω από 29 χρόνια, εξειδικεύεται στο Event Marketing και προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες στο χώρο του Entertainment, Music Marketing, διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, κατασκευές εκθεσιακών περιπτέρων – βιτρινών – καταστημάτων, promotion και καινοτόμων τεχνολογιών γύρω από αυτό.

 

Η νέα μοντέρνα ιστοσελίδα της επιχείρησης, happiness.gr, έχει κατασκευαστεί από τους web developers και web designers της ΕΛΕΔ και διαθέτει UI/UX τελευταίας γενιάς.

Έχει υψηλή αισθητική, σύμφωνη με την αισθητική του πελάτη, η πλοήγηση είναι πολύ φιλική προς τον χρήστη, με responsive κατασκευή για να παίζει τέλεια σε οποιαδήποτε οθόνη και συσκευή.

Στο header, ο επισκέπτης μπορεί να βρει τα tab σχετικά με την εταιρεία, τις υπηρεσίες, τα έργα και τους πελάτες που έχει αναλάβει η Happiness.

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

Σελίδα 10 από 200
Image
Image
Image
Image

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Image
Image

Κόμβος πληροφόρησης για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter για να λαμβάνετε τα πιο hot άρθρα στο email σας!