Θετικό πρόσημο στα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων ΤΠΕ το 2018 Featured

Posted On Τετάρτη, 08 Μαΐου 2019 10:30 Written by

Βελτιωμένη εικόνα εμφάνισαν τη χρήση του 2018 τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με το θετικό πρόσημο να κυριαρχεί στους βασικούς οικονομικούς δείκτες. Τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αλλά και σε επίπεδο καθαρών κερδών (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας), οι εισηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου κατάφεραν να αποκομίσουν οφέλη στη διάρκεια της περασμένης χρήσης, βελτιώνοντας - έστω και με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά - την οικονομική τους εικόνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η BΕΤΑ Χρηματιστηριακή και επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, αν και η εικόνα είναι σε ένα βαθμό ανομοιογενής, το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ εμφάνισε κύκλο εργασιών €6,561 δισ. το 2018, αυξημένο οριακά κατά 0,7% σε σχέση με τα €6,514 δισ. του 2017. Στο πεδίο με τα θετικά πρόσημα βρέθηκαν και τα EBITDA, με τις εισηγμένες επιχειρήσεις να ενισχύουν τα αποτελέσματά τους κατά 2,6% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Σε απόλυτα μεγέθη, τα EBITDA ανήλθαν σε €1,581 δισ. το 2018, από €1,541 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Τέλος, σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, το αποτέλεσμα ήταν θετικό το 2018 κατά €221 εκατ. έναντι €85,879 εκατ. το 2017, που μεταφράζεται σε ποσοστιαία βελτίωση 157,4%.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Από τους επιμέρους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ, οι επιχειρήσεις του τομέα της Πληροφορικής είδαν τον κύκλο εργασιών τους να περιορίζεται το 2018 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και να διαμορφώνεται σε €1,071 δισ. από €1,115 δισ. το 2017, που συνιστά μείωση κατά 4%. Στο μεταξύ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν επίσης μειωμένα το περασμένο έτος, καθώς κινήθηκαν στα επίπεδα των €140,6 εκατ. έναντι €173,9 εκατ., ήτοι υπέστησαν μείωση κατά 19,1%.

Πάντως, οι εισηγμένες εταιρείες του τομέα της Πληροφορικής κατάφεραν να περιορίσουν τις ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, οι οποίες κατήλθαν σε €27,2 εκατ. από €50,2 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Από τις εννέα επιχειρήσεις του κλάδου της Πληροφορικής, που είναι εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο, οι έξι κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους το 2018 και οι πέντε βελτίωσαν τα EBITDA τους το εξεταζόμενο διάστημα.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μικτή ήταν η εικόνα των βασικών οικονομικών δεικτών του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών, τον οποίο εκπροσωπούν, πλέον, δύο εισηγμένες επιχειρήσεις. Οι δύο εταιρείες (OTE και Forthnet) είδαν - συνδυαστικά - μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 1,7% το 2018 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με το συνολικό τζίρο να μειώνεται στα €4,080 δισ. από €4,151 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα της κερδοφορίας EBITDA, όπου το πρόσημο ήταν βελτιωμένο κατά 6%, με τα συνολικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να ανέρχονται σε €1,359 δισ. έναντι €1,283 δισ. το σύνολο της χρήσης του 2017, ενώ και τα καθαρά κέρδη ήταν βελτιωμένα, κυρίως λόγω της καλής επίδοσης του ΟΤΕ.

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μικτή ήταν η εικόνα των οικονομικών μεγεθών και για τις εισηγμένες επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται στην κατηγορία “Είδη - Λύσεις Πληροφορικής”. Οι επιχειρήσεις του τομέα βελτίωσαν μεν το 2018 τον κύκλο εργασιών τους, ωστόσο και η πορεία των EBITDA και των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ήταν αρνητική. Συγκεκριμένα, οι εισηγμένες πέτυχαν συνολικό τζίρο €336,558 εκατ. από €321,799 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα, αυξημένο κατά 4,6%. Ωστόσο, η κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 10,7% στα €9,499 εκατ. το 2018 από €10,636 εκατ. τη χρήση του 2017.

Όσον αφορά τις εταιρείες Συμμετοχών και Παροχής Συμβουλών, το πρόσημο ήταν επίσης θετικό σε επίπεδο κύκλου εργασιών, με τα EBITDA να ακολουθούν αρνητική πορεία. Συγκεκριμένα, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 15,4% το 2018, διαμορφούμενος στα €989,392 εκατ. έναντι €857,565 εκατ. το 2017, ενώ, στον αντίποδα, η κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 5,3% από το 2017 στο 2018, κλείνοντας στα €65,751 εκατ.

Τέλος, η συνολική εικόνα των πέντε επιχειρήσεων, που είναι εισηγμένες στην εναλλακτική αγορά, ήταν θετική το 2018, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 29,8% έναντι του 2017 και να φτάνει τα €59,347 εκατ. και τα EBITDA να βελτιώνονται κατά 56,4% φθάνοντας στα €8,030 εκατ.

Δείτε περισσότερα στο sepe.gr.

 

Κόμβος πληροφόρησης για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter για να λαμβάνετε τα πιο hot άρθρα στο email σας!