Image
Image
Image

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη "Φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα" Featured

Posted On Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 14:05 Written by

Στις 18 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη "Φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα", μια μελέτη που έχει στόχο την προώθηση ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή περιγράφονται 3 πρωτοβουλίες με στόχο τη δημιουργία ενός δίκαιου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ και να αυξήσει την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία.

Πρώτον, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το 2023 ένα νέο πλαίσιο για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ, με σκοπό τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, την άρση των φορολογικών εμποδίων και τη δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος στην ενιαία αγορά. Το «Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος» (BEFIT) θα παρέχει ένα ενιαίο εγχειρίδιο φορολογίας εταιρειών για την ΕΕ, το οποίο θα προβλέπει δικαιότερη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Η δράση στοχεύει να «διασφαλίσει μια δίκαιη κατανομή των φορολογητέων εσόδων μεταξύ διαφορετικών δικαιοδοσιών, με γνώμονα την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι από επιθετικές στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού και υπερβολικό φορολογικό ανταγωνισμό», όπως αναφέρεται. Αυτή η πρόταση θα αναθεωρήσει την υπάρχουσα δομή φόρου εταιρειών της ΕΕ, αλλά δε θα θεσπίσει έναν κοινό συντελεστή φόρου εταιρειών, καθώς τα κατανεμημένα κέρδη θα φορολογούνται με εθνικούς συντελεστές. Ωστόσο, η πρόταση θα ορίσει ότι τα συνολικά κέρδη θα κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ βάσει ενός τύπου που θα λαμβάνει υπόψη τον τόπο όπου οι εταιρείες πωλούν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους, διατηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και διατηρούν το εργατικό δυναμικό τους.

Δεύτερον, η ανακοίνωση για τη φορολογία των επιχειρήσεων καθορίζει μια φορολογική ατζέντα για τα επόμενα 2 χρόνια, με μέτρα που προωθούν παραγωγικές επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, διασφαλίζουν καλύτερα τα εθνικά έσοδα και υποστηρίζουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Αυτό βασίζεται στον φιλόδοξο χάρτη πορείας που ορίζεται στο σχέδιο δράσης για τη δίκαιη και απλή φορολογία, που παρουσίασε η Επιτροπή το περασμένο καλοκαίρι. Τρίτον, παράλληλα με την ανακοίνωση για τη φορολογία των επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης μια σύσταση για την εγχώρια αντιμετώπιση των ζημιών, η οποία ωθεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν τη μεταφορά ζημιών για τις επιχειρήσεις τουλάχιστον στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτό θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜμΕ, που ήταν κερδοφόρες τα χρόνια πριν από την πανδημία, επιτρέποντάς τους να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους για το 2020 και 2021 έναντι των φόρων που πλήρωσαν πριν από το 2020.

Η ανακοίνωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ατζέντας φορολογικής μεταρρύθμισης της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Λαμβάνει επίσης υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε στις συζητήσεις με τον ΟΟΣΑ σχετικά με την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση. Ο Ecommerce Europe, όπως σημειώνει, παρακολουθεί προσεκτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του έργου εντός του ΟΟΣΑ, που στοχεύει στην επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας φέτος το καλοκαίρι για την ψηφιακή φορολογία, αν και, τουλάχιστον σύμφωνα με την Επιτροπή, η ΕΕ μπορεί και πρέπει να προχωρήσει περισσότερο από όμτι η προσπάθεια του ΟΟΣΑ.

Σε αυτήν την προοπτική, ο Ecommerce Europe ανησυχεί ότι το έργο που επιτελείται σε επίπεδο ΕΕ για την ψηφιακή φορολογία, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις σημαντικές προσπάθειες και τα βήματα προόδου που έχουν γίνει σε επίπεδο ΟΟΣΑ, τις παγκόσμιες προσπάθειες του οποίου υποστηρίζει. Ο Ecommerce Europe πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει μια ψηφιακή εισφορά μόνο εάν διακοπεί η διαδικασία του ΟΟΣΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του Ecommerce Europe σχετικά με την ψηφιακή εισφορά, μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο που διατίθεται εδώ.

Εικόνα: Tabrez Syed, Unsplash

 

Μοιραστείτε το άρθρο

 

 

Image
Image

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Image
Image
Image

Κόμβος πληροφόρησης για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter για να λαμβάνετε τα πιο hot άρθρα στο email σας!