Η Ευρώπη προωθεί την ψηφιοποίηση των μεταφορών

Posted On Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 15:03 Written by

Ευκολότερη θέλει να κάνει τη χρήση των ψηφιακών πληροφοριών στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι να γίνει αποδοτικότερος ο τομέας των μεταφορών με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών εργαλείων και να απλουστευθεί η παροχή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις προς τις Αρχές σε ψηφιακή μορφή.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Συμβούλιο της Ευρώπης τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για τη χρήση των ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Η πρόταση αυτή συνιστά σημαντικό βήμα προόδου προς την ψηφιοποίηση των μεταφορών, καθώς θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση τόσο χρόνου, όσο και χρήματος, ωφελώντας παράλληλα και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, όλες οι αρμόδιες δημόσιες Αρχές θα υποχρεούνται να αποδέχονται πληροφορίες που διατίθενται ηλεκτρονικά σε πιστοποιημένες πλατφόρμες, όταν οι εταιρείες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιους μορφότυπους για να παράσχουν πληροφορίες ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Εναλλακτικές
Πάντως, οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να μπορούν να υποβάλλουν τις πληροφορίες σε έντυπη μορφή, εάν το προτιμούν. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, η Επιτροπή θα εγκρίνει κοινές τεχνικές προδιαγραφές για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και λύσεων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές. Οι προδιαγραφές θα καθορίσουν, επίσης, κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες για την προσπέλαση και την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από τις αρχές, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται κατά τρόπο ενιαίο.

Δείτε περισσότερα στο sepe.gr.

 

Κόμβος πληροφόρησης για θέματα και εφαρμογές που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter για να λαμβάνετε τα πιο hot άρθρα στο email σας!